Ondersteuningsnetwerk

Wie zijn wij?

Het Ondersteuningsnetwerk Kempen of 'ON 26' ondersteunt

 • leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraren (teams) in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met CLB en pedagogische begeleiding

 • in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

Volgende BuO-scholen maken deel uit van ondersteuningsnetwerk Kempen:

 • BuLO VIBO De Ring

 • BuSO VIBO De Ring

 • BuBaO VIBO De Brem

 • BuSO VIBO De Brem

 • BuSO VIBO Het Kasteelpark

 • BuBaO Oosterlo

 • BuSO Oosterlo

 • BuBaO Tongelsbos

 • BuSO Tongelsbos

 • BuBaO IMG

 • BuSO IMG

Onze visie

Vanuit Ondersteuningsnetwerk Kempen zetten we in op

 • professionalisering (intervisie, vorming, coaching …) en deskundigheid van de ondersteuners.

 • het behouden van een link met BuO om specifieke deskundigheid te kunnen garanderen.

 • een structurele samenwerking met CLB, pedagogische begeleiding, MFC, CAR en externe partners (therapeuten, diagnostische centra …).

 • verschillende disciplines (leerkrachten, logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen …) vanuit verschillende contexten (BuBaO, BuSO, BaO, SO, GON, waarborg …) met de juiste competenties.

 • een gezamenlijke visie en afstemming tussen de verschillende netwerken.

 • het delen van expertise. Ontbrekende expertise in het ene netwerk wordt opgevangen door samenwerking met een ander netwerk zodat op élke ondersteuningsvraag een passend antwoord gegarandeerd wordt.

Contact

Mieke Quirijnen

algemene coördinator en aanspreekpersoon Ondersteuningsnetwerk Kempen

telefoonnummer:0472/12.36.64

e-mailadres: info@ondersteuningsnetwerkkempen.be

Eigen Website: http://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/index.html